Czym jest agencja ochrony i mienia

Agencje ochrony osób i mienia są obecnie bardzo popularne i powstaje ich coraz więcej, jednak czym tak naprawdę one są? Mówiąc w największym skrócie – agencje ochrony i mienia są firmami, które świadczą usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom, obiektom lub przedmiotom, np. o wysokiej wartości finansowej. W tym celu firmy te zatrudniają pracowników, którzy wykonują zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

Ochrona osób wiąże się przede wszystkim z nietykalnością ludzi, chronieniem ich życia oraz zdrowia. Mówiąc najogólniej ochrona osób ma im zapewnić bezpieczeństwo, zwłaszcza w sytuacjach przebywania w tłumie czy podczas uczestnictwa w imprezach masowych. Natomiast w kwestii ochrony mienia chodzi o zabezpieczanie przedmiotów, szczególnie wtedy jeżeli mają one bardzo dużą wartość.

Ochrona mienia dotyczy zatem ochrony budynków, pojazdów, sprzętów elektronicznych czy gotówki. Ochrona zarówno osób jak i mienia może mieć różną postać. Najprostszy podział ochrony rozróżnia jednak jej dwa podstawowe typy: pierwszy wykorzystuje do ochrony ludzi, natomiast drugi wszelkie urządzenia i zabezpieczenia elektroniczne.

W niektórych przypadkach stosowane są jednocześnie dwa typy ochrony. W przypadku ochrony przy wykorzystaniu osób można mówić o ochronie fizycznej. Ochroniarze lub konwojenci są odpowiedzialni za ochronę konkretnego przedmiotu lub osoby, mają do pomocy indywidualne wyposażenie.

Natomiast ochrona przy wykorzystaniu technologii jest ochroną stałą, tutaj zastosowanie znajdują np. czujniki, alarmy dźwiękowe czy podczerwień.

Close